تغییر زبان

مهره های زینتی

کاربردها و موارد مصرف:

  •  راه پله های فلزی و چوبی

  •  نرده و محافظ

  •  گلمیخ و کمر پرده

  •  لوسترهای فانتزی

  •  فرفوژه

  •  و هر کجا که تنوع رنگ در زیبایی لازم باشد.