تغییر زبان

مشتریان شرکت زیورآلات ایران (بیش از ۱۷۰ شرکت)

بخشی از مشتریان پرل‌های شیشه‌ای شرکت زیورآلات ایران

تهران اصفهان کرج
رنگ سحر رنگ یشم خودرنگ راکتورهای هسته‌ای رنگ آفرین
فراز پیشه رنگ تماشا ریف سرو ایران نور صنعت فردوس
سیرنگ افشار گیتی آسا حاوی رنگ حیات گستر
آئینه امید برترشیمی توکا رنگ سپاهان
رنگ سهند ک م پارسینکو تابان رنگ قزوین
دوپلی پارس کاکتوس رنگ رامین مهیا فام آرنگ شیمی
گوناگون رنگ اتحاد چوبین رنگ زاگرس پرتو فولاد فام شیمی گستر پامچال
سمیران رز رنگ نیک محضر اسپادانا بهینه سپاهان عرش ارغوان
گاماتینر نیلگون سپاهان خوشرنگ رنگ رایکا
کاوا شیمی مهد رنگ پارس نگار گلفام شیمی رشت
شیمی سادات مهان رنگ آفرین رنگ رسیس رنگ فانوس پارس سیمین
رنگهای صنعتی ایران دمیس شیمی تابان شیمی اصفهان بهرنگ
خزان پارس رنگ اوپال پارس رنگ اصفهان پرشین فام اردبیل
بیتا شیمی زرین ساچ رنگین زره سپاهان رسپاد رنگ و رزین پیروزی
صنایع شیمیایی گیرش آریا سطح ایران رنگ گوناگون پایا رزین
مانا شیمی ناژ چمن رنگ رنگ ملیح پارس افق شرق کرمان
اصلان شیمی پرستو کمان زیست رویش سینا شیمی سحر خوشه
کیمیا نگار شیمی طیف ایرانیان
پوششهای صنعتی همراه لاک سان مبین یزد اهواز
رنگ مهر پارس فام طیف نما بهرنگ طهورا سازان
رنگ آریا فلز قائم راه یزد رنگ شادی رنگ
صنایع فرا پل جم اکسیر نوین فرآیند آسیا زمان رنگ سنا شیمی دزفول
سما مبین خودرو صنعت امیر صدر کیمیا تلاش رنگ پارس رانا شیمی
اکسیر نسا جان بهسازان
بتن و فولاد
ویرا افزا کیمیا الوان هرمس مشهد بابل
رنگ کهن کیمیا گوهر طیف سبز اترک شیمی شرق پارس الوان توس غزال شیمی
نگار گستر جاوید کیمیا نگار تابش رنگ رنگ نادر رنگ بابل
مهندسی سطح فلز پارس هنر شیمیایی آسایش گلفام رنگ روح رنگ
توانا هنر رها تجهیز
تکنوژن روشن شیراز آمل
شیمیایی شریف آزمیران دراگ توپ زرافشان گلدیس خزر
ایمن پرتوکار شیمیایی رازی رنگ پاییز پارمین شیمی کیمیا وزین البرز
بازرگانی سهند شیمی سحر شیمی الوان رنگ مشکات بتن پارس گلستانه
قم همدان ارومیه
رنگ بارک چسب استحکام الوان ثابت آرتا الوان رنگ آبنور
پلاستیک مرکز پارس نگار ویژن رنگ بهشت شیمی معدنی امیر شیمی
ساوه لاهیجان کیش بم بروجن
رنگ بلاش مانی فام شیمی رونق کیش نگین بم رنگ رازی