تغییر زبان

برخی از مشتریان شرکت زیورآلات ایران

(بیش از ۴۰۰ شرکت)

 

تهران   اصفهان   رشت   قم   اردبیل   همدان
رنگ سحر   خودرنگ   پارس سیمین   بارک   رنگ و رزین پیروزی   الوان ثابت
یشم   ریف   دوپلی پارس            
سیرنگ   راکتورهای هسته ای       ساوه   بم   لاهیجان
تماشا   گیتی آسا   یزد   رنگ بلاش   نگین بم   مانی فام شیمی
محار   پارسینکو   یزد رنگ            
سهند   نیک محضر اسپادانا   شادی رنگ   کرمان   قزوین   اهواز
ک م   پرتو فولاد فام       رنگین فام   آرنگ شیمی   طهوراسازان
امید   برتر شیمی   کرج            
افشار   فراچاپ   فرازپیشه   بابل   آمل   کیش
کاکتوس   حاوی رنگ
  مهد رنگ   غزال شیمی   گلدیس خزر   رونق کیش
آریاسطح                    
آینه   مشهد   شیراز   اراک   رفسنجان   ارومیه
تهران نورآرا   اترک شیمی شرق   دراگ توپ   مهان   کیاسم   آبنور
گوناگون   رنگ نادر   در افشان            
صنایع شیمیایی گیرش   سیکلمه   مشکات   بروجن   دزفول   تبریز
نیلگون   تابش رنگ   رنگ پائیز   رنگ رازی   پارس رانا شیمی   بویاخ